Działalność wydawnicza Kanadyjsko – Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto (1956-2016)

Waldemar Gliński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.27

Abstrakt


The Canadian-Polish Research Institute was founded in 1956 by Wiktor Turek, who was also its first president. The following presidents of the Institute were: Tadeusz Krychowski (1963-1972), Rudolf K. Kogler (1972-1995), Edward Sołtys (1995-2011), and Joanna Lustański (from 2011). During the sixty years of its existence, the Institute published about 50 books. There are several dominant thematic profiles among them: 1. bibliographic books (Polonica Canadiana, The Polish Language Press in Canada); 2. registers of Polish scientists and a list of Polish artists, writers and musicians; 3. memories; 4. monographs on the history of Polish settlement in Canada, as well as Polish institutions and organizations; 5. other publications: an English translation of Melchior Wańkowicz's Three Generations, a volume of poetry and prose by Danuta Bieńkowska – Beetwen the Shores, a monograph on the sciences of law by prof. Tadeusz Grygier Sprawiedliwość, czyli istota moralności, zdrowia i prawa, and the book of Edward Sołtys Black Ribbon Day. The publishing achievements of the Canadian-Polish Research Institute are of paramount importance for promoting the contribution of Poles living in Canada. This participation includes the activity of Polish engineers, scientists, artists, clerics, veterans, social and political activists. Their presentation in the form of studies issued by the Institute is an important element of the Polish public and historical diplomacy.

 


Słowa kluczowe


publications; publications; books; memories monographs; biographies; institute

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2014 roku, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2015 roku, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2016 roku, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Instytutu w czasie kadencji: Grudzień 2005 – Listopad 2006, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie grudzień 1995 – listopad 1996, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie grudzień 1997 – listopad 1998, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie grudzień 1999 – listopad 2000, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie: rok 2002, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie grudzień 1996 – listopad 1997, bez sygn.

Sprawozdanie z działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w okresie: Grudzień 2000 – Listopad 2001, bez sygn.

Sprawozdanie Instytutu Polskiego w Kanadzie za czas od jesieni 1960 do 1 IX 1962.

Dopierała K., Grygier Tadeusz Jerzy, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 2, red. K. Dopierała, Toruń 2003, s. 166-167.

Dopierała K., Gzowski Kazimierz Stanisław, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 2, , red. K. Dopierała, Toruń 2003, s. 178.

Gliński W., Millenium chrztu Polski w inicjatywach Kongresu Polonii Kanadyjskiej, w: Obchody Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016, s. 415-423.

Graban M., Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 2, Toruń 2003, s. 367.

Jarochowska-de Kosko M. A., Diaspora. Narodziny polskiej imigracji do Kanady w latach 1940-1960, White Rock 2011.

Jurkszus-Tomaszewska J., The Canadian Polish Research Institute, w: Half a Century of Canadian Polish Congress, red. E. Sołtys, R. Kogler, Toronto [b.d.w.], s. 494-495.

Klimaszewski Z. T., Działalność Federacji Polek w Kanadzie w aspekcie społecznym, w: Polonia kanadyjska. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Gliński, Warszawa 2016, s. 211-240.

Lustanski J., Język polonijny w Kanadzie, Toronto 2009.

Śliz A., Etniczność i kulturowe transgresje. Kongres Polonii Kanadyjskiej w socjologicznej perspektywie, w: Polska – dwa światy. Kraj i Polonia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie”, red. W. Gliński, W. Wysocki, Warszawa 2009, s. 43-70.

Biblioteki UŚ i UE Katowice, https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192202730466/zolobka-vincent/polonica-canadiana (dostęp: 2 II 2018).

Heydenkorn B., Wiktor Turek (1910-1963), http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00085006.1964.11417880?journalCode=rcsp20 (dostęp: 2 II 2018).

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, http://halecki.org/wybitni-polacy-w-kanadzie/wladyslaw-eustachy-stanislaw-henoch/ (dostęp: 5 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Presidents, http://www.canadianpolishinstitute.org/board/presidents.html (dostęp: 2 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, a-g, http://www.canadianpolishinstitute.org/publications/publikacje_a-g.html (dostęp: 2 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, g-h, http://www.canadianpolishinstitute.org/publications/publikacje_g-h.html (dostęp: 2 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, h-m, http://www.canadianpolishinstitute.org/publications/publikacje_h-m.html (dostęp: 2 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, p-t, http://www.canadianpolishinstitute.org/publications/publikacje_p-t.html (dostęp: 2 II 2018).

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, t-z, http://www.canadianpolishinstitute.org/publications/publikacje_t-z.html (dostęp: 2 II 2018).

National Library of Australia, https://trove.nla.gov.au/work/9873155?q&versionId=11465337 (dostęp: 2 II 2018).

Soltys E., Black Ribbon Day, http://cosmopolitanreview.com/black-ribbon-day/ (dostęp: 5 II 2018).

Zmyślony W., Jan Borowczyk, http://www.polishairforce.pl/borowczyk.html (dostęp: 2 II 2018).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.