Data publikacji : 2021-01-20

Śmierć Galeriusza w Historia adversus Paganos Orozjusza

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Orozjusz w Historia adversus paganos, opisując chorobę i śmierć cesarza Galeriusza, przypisał mu popełnienie samobójstwa. Żadne inne źródło nie potwierdza tego faktu. W źródłach, z których korzystał Orozjusz, albo bardzo lakonicznie informuje się o zgonie władcy (Breviarium Eutropiusza, Chronicon Hieronima), albo się o tym milczy (Historia Ecclesiastica Rufina z Akwilei). Prawdopodobnie to sam Orozjusz przypisał popełnienie cesarzowi samobójstwa, gdyż uznał, że tak powinien odejść wróg Boga i chrześcijaństwa. W Biblii samobójstwo ukazane jest negatywnie. Podobnie ojcowie Kościoła potępiali popełnienie samobójstwa.

Słowa kluczowe

Orozjusz ; historiografia w późnym antyku ; Galeriusz ; późne cesarstwo rzymskie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Suski, R. (2021). Śmierć Galeriusza w Historia adversus Paganos Orozjusza. Saeculum Christianum, 27(2), 33-47. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.2.3

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie