Vol 2, Nr 12 (2012)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

MYŚLI, KTÓRE TUCZĄ. „FUZJA MYŚL-KSZTAŁT” W ZABURZENIACH JEDZENIA PDF
Małgorzata Starzomska, Anna Brytek - Matera 5-21
OCENA NASILENIA OBJAWÓW SYNDROMU GOTOWOŚCI ANOREKTYCZNEJ U MŁODYCH KOBIET – BADANIA PILOTAŻOWE PDF
Anna Brytek - Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk 23-36
STYLE PRZYWIĄZANIA A CECHY ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI PDF
Barbara Gawda, Katarzyna Czubak 37-54

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

(WIELO)WYMIAROWOŚĆ RELIGIJNOŚCI PDF
Władysław Chaim 55-94
POJĘCIE I PRZYCZYNY POWSTAWANIA KRYZYSU RELIGIJNEGO PDF
Mirosław Nowosielski 95-105
OCENA MORALNA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH W TEORII I BADANIACH NAUKOWYCH PDF
Malwina Dankiewicz 107-118
ZŁOŚĆ W WYBRANYCH PODEJŚCIACH PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH PDF
Iwona Czuma, Ewa Cwalina 119-133

STRATEGIE I METODY BADAŃ

STRUKTURA CZYNNIKOWA KWESTIONARIUSZA AGRESJI BUSSAI PERRY’EGO (BPQA)W POPULACJI POLSKIEJ PDF
Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel 135-151

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z III KONFERENCJI NAUKOWEJ PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA POMIĘDZY DOBROBYTEM A DOBROSTANEM PDF
Aleksandra Borkowska 153-159

LISTA RECENZENTÓW

LISTA RECENZTÓW ROCZNIKA 2012:
 

PEŁNY NUMER

Pełny Numer PDF