Vol 1, Nr 17 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Związki sprawczości i wspólnotowości z wybranymi miarami religijności u polskich katolików PDF
Anna Tychmanowicz, Agata Goździewicz-Rostankowska, Beata Zarzycka 5-22
Z badań nad przyjaźnią. Kompetencje społeczne a jakość relacji przyjacielskich PDF
Tomasz Prusiński 23-46
Co łączy przyjaciół: różnice czy podobieństwa? Badanie reprezentacji własnego Ja i Ja przyjaciela wśród ukraińskich kobiet i mężczyzn PDF
Daria Paniotova 47-64
Problematyka hierarchiczności – wyprowadzenie meta-cech w modelach SEM PDF
Agnieszka Szymańska 65-84
Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory) PDF
Stanisław Radoń 85-100

RECENZJE

Rozważania w sprawie relacji zachodzących między psychologią a prawem na przykładzie pracy zbiorowej pod red. Ewy Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej Psychologia i prawo. Między teorią i praktyką, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2015 PDF
Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski 101-110