Data publikacji : 2017-03-11

Subjectivity and objectivity in post-conciliar views on morality

Rafał Czekalski



Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The purpose of this article is to draw attention to the differences in the perception of subjectivity and objectivity in the two perspectives of Catholic ethics dominant after the Second Vatican Council. Both ethical currents, i.e. autonomous ethics (Autonome Moral) and the ethics of faith (Glaubensethik) developed during the intensive theological study period around the time of the Council. The representatives of both currents interpreted some of the Council’s concepts quite differently, which also led to different results. The concept of subjectivity is closely associated with the understanding of the role and importance of conscience, while the concept of objectivity with the theory of normativity. Many eminent theologians and philosophers took part in the discussion around these fundamental issues for moral theology, among others: A. Auer, J. Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, B. Stoecke, J. Fuchs, B. Häring, D. Mieth and others. There was also the voice of the pope at the time, St. John Paul II, who in the enc. "Veritatis splendor" outlined a framework for the further development of moral theology, critically referring to some contemporary ethical projects.

Słowa kluczowe

subiektywność ; obiektywność ; Jan Paweł II ; autonomia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Po decyzji o przyjęciu artykułu do druku, autor podpisuje z Wydawnictwem UKSW umowę o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich. W umowie tej autor wyraża także zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail, a także na wprowadzenie artykułu do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych, z którymi czasopismo współpracuje.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie