Data publikacji : 2017-03-11

The European Union’s axiological credo and morality policy tensions

Michał Gierycz



Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Since the beginning of 21st century we have witnessed growing discussion on fundamental values (life, marriage, sexual education, freedom of conscience) within the European Union (the EU). The aim of this paper is to discuss the interconnection between those morality policy challenges and the EU’s axiology. As the EU’s value credo was formulated when moral struggles in European countries were already very intensive, the paper analyses if and how European cultural tensions are reflected in the primary law of the EU, as well as how the solutions adopted in the Treaty on the EU work in the political practice. To reveal the context and peculiarity of the solutions adopted within the EU, paper starts with some remarks on the approach to values typical of the constitutional traditions of the European states and shortly presents their reaction to moral challenges of late modernity. The main theoretical thesis presented here is that the current way of axiological thinking presented in the EU does no longer follow the natural law approach but tries to find its own peculiar axiological way by staying open to a different, not rarely opposite, understanding of fundamental moral values. Its peculiarity is to be observed at two levels: the level of axiology (what values are at stake?), as well as at the level of metaaxiology (what is the source of those values?). Analyses of EU policy reveal practical outcomes of such a “relativistic shift” for interpretation of values and morality policy of the EU.

Słowa kluczowe

Unia Europejska ; aksjologia ; metaaksjologia ; polityka moralna ; prawa człowieka ; prawa podstawowe ; rodzina ; aborcja ; LGBT


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Po decyzji o przyjęciu artykułu do druku, autor podpisuje z Wydawnictwem UKSW umowę o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich. W umowie tej autor wyraża także zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail, a także na wprowadzenie artykułu do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych, z którymi czasopismo współpracuje.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie