Opublikowane: 2023-12-31

Pytanie o jedność nauki na przykładzie kosmologii antropicznej

Sławomir Leciejewski
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/spch.2023.59.A.12

Abstrakt

Wobec postępującego od lat procesu dyferencjacji nauk warto zadać pytanie o ich możliwą integrację. Problem ten przedstawiony zostanie na przykładzie kosmologii antropicznej. W pierwszej części artykułu opisane zostaną dwa podstawowe ujęcia kosmologii antropicznej, to znaczy mocna i słaba kosmologia antropiczna (kosmologia inflacyjna oraz kosmologia kwantowa). Następnie zostanie ona ukazana jako przykład projektu integracji nauk ewolucyjnych. W ostatniej części artykułu podjęta zostanie próba wykazania, że kosmologia antropiczna (w znaczeniu szerszym niż wcześniej opisana słaba i mocna kosmologia antropiczna) może stanowić paradygmatyczny przykład nauki ewolucyjnej o najszerszym zakresie badawczym i spójnej metodzie badawczej, wspólnej dla wszystkich nauk ewolucyjnych. Będzie to zatem opis projektu badawczego, który jednoczy wszystkie nauki ewolucyjne.

-------------------------

Zgłoszono: 18/04/2023. Zrecenzowano: 20/09/2023. Zaakceptowano do publikacji: 15/11/2023.

Słowa kluczowe:

filozofia kosmologii, kosmologia antropiczna, jedność nauki, integracja nauk, dyferencjacja nauk

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Leciejewski, S. (2023). Pytanie o jedność nauki na przykładzie kosmologii antropicznej. Studia Philosophiae Christianae, 59(2), 101–118. https://doi.org/10.21697/spch.2023.59.A.12

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.