Data publikacji : 2019-03-28

Was the 1982 Lebanon war a just war?

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The debate over what constitutes a just war has an ancient history. Just war theories stem from philosophical, religious and military thinking. Christian religious thinkers, like St. Augustine (354–430), and Thomas Aquinas (1225–1274) spoke of laws of war and peace, reflecting on the reasons that bring about war (jus ad bellum) and the means employed in the conduct of war (jus in bello). A contemporary thinker who has developed a liberal theory on just and unjust wars that accentuates moral considerations is Michael Walzer. He used Clausewitz as a point of departure, aiming to construct an interdisciplinary liberal theory that brings together political theory, ethics and international relations. In this paper, I employ Walzer’s theory to assess the justifications for the 1982 Israeli war in Lebanon. Section (I) provides historical-philosophical background and context. Section (II) accentuates the underpinning principles of Walzer’s theory. Section (III) employs Walzer’s theory to analyse the 1982 Lebanon War. Section (IV) addresses the question whether the Lebanon War was justified. I argue that the 1982 Lebanon War was not justified.

Słowa kluczowe

ethics of war ; just war ; ius ad bellum ; ius in bello ; 1982 Lebanon War


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Cohen-Almagor, R. (2019). Was the 1982 Lebanon war a just war?. Studia Philosophiae Christianae, 53(3), 149-164. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie