Data publikacji : 2019-03-31

Can forgetting be constructive? - The hermeneutics of memory, forgiveness and reconciliation

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

In his hermeneutics of memory, Ricoeur points to the dialectic character of the interrelation between remembering and forgetting. He abandons an understanding of forgetting as limited only to oblivion, or to deletion in the Bergsonian use of the term. He supplants the negativity of forgetting by the productivity of disremembering, and stretches forgetting to its reserve, to the dynamic unveiling of the details of past events, with varied degrees of truthfulness and accuracy. This article attempts to demonstrate that the positivity of forgetting in the context of reconciliation is a tangible possibility. Forgetting is viewed here as a positive, constructive faculty, which influences the future, makes it possible to create and shape it, and is opposed to a slavish adherence to memory anchored wholly in the past. The totality of the anchorage in the past results in an exclusive focus on remembering, and causes the impasse of being entrapped in a disconsolate past. We ascertain that forgetting is not a failure but rather a productive possibility, either self- -creative or purgative, to educate oneself and the Other towards a more promising future.

Słowa kluczowe

forgetting ; forgiveness ; philosophical hermeneutics ; reconciliation ; Ricoeur Paul


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Hołda, M. (2019). Can forgetting be constructive? - The hermeneutics of memory, forgiveness and reconciliation. Studia Philosophiae Christianae, 55(1), 5-26. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie