Vol 55, Nr 1 (2019)

Spis treści

Artykuły naukowe

Can forgetting be constructive? - The hermeneutics of memory, forgiveness and reconciliation PDF (English)
Małgorzata Hołda 5-26
Theodicy as God's portraiture PDF (English)
Miłosz Puczydłowski 27-46
Eriugeny koncepcja stworzenia wszystkiego z niczego w człowieku PDF
Adam Grzegorzyca 47-69
Uwagi o teistycznej interpretacji zasady antropicznej PDF
Tadeusz Pabjan 71-95
Stworzenie i ewolucja – dwa „puzzle” chrześcijańskiego światopoglądu PDF
Marcin Napadło 97-128

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Małgorzata Hołda, Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Ignatianum University Press, Cracow 2018 PDF (English)
Adam Graves 129-133
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r. PDF
Andrzej Kobyliński 135-142
Sprawozdanie z XVIII sympozjum filozoficznego nt. Filozofia dla teologów, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, 28 kwietnia 2018 r. PDF
Andrzej Kobyliński 143-149