Data publikacji : 2019-11-09

Małgorzata Hołda, Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Ignatianum University Press, Cracow 2018 (rev.)

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

Holda’s defense of Ricoeur’s so-called philosophy of subjectivity as a viable and coherent alternative to the postmodern critique of the subject is itself valuable addition to our understanding of the topic, as well as to our understanding of the place of Ricoeur within late twentieth-century French philosophy.

Słowa kluczowe

Paul Ricoeur ; subjectivity ; postmodern critique


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Graves, A. (2019). Małgorzata Hołda, Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Ignatianum University Press, Cracow 2018 (rev.) . Studia Philosophiae Christianae, 55(1), 129-133. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.31

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie