Data publikacji : 2020-12-31

LIBERTY IN LIBERAL THOUGHT – PAST AND PRESENT

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The article presents history of liberty in the past and contemporary liberal thought. This article grounds that creators of liberalism passed by a long way to define precisely the phenomenon of liberty. When creators were closer to the present day, they tried to separate liberty from metaphysics and morality with reference to the ideals of democracy. However, they confused the cult of equality with the liberty to show that the truth always must be at liberty’s service. But the liberty should be understood like a competence to realize person’s rights. Not till then, liberalism will conceal the historic and present–time demons.

Słowa kluczowe

liberty ; liberalism ; Christian thought ; freedom ; truth ; John Locke ; John S. Mill


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Sochoń, J. (2020). LIBERTY IN LIBERAL THOUGHT – PAST AND PRESENT. Studia Philosophiae Christianae, 56(S2), 261-277. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.S2.13

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie