Tom 56 Nr S2 (2020)

Numer Specjalny 2 / Special Issue 2

 

SPIS TREŚCI

Philosophy of Science – Philosophy of Nature

 • Mieczysław Lubański: CONSERVATIVE AND PROGRESSIVE COMPONENTS IN SCIENCE
 • Mieczysław Bombik: THE NEW EXPERIMENTALISM AND THE VALUE OF EXPERIMENTAL JUSTIFICATION IN EMPIRICAL SCIENCES
 • Anna Lemańska: MATHEMATICALNESS OR MATHEMATICABILITY OF NATURE
 • Anna Latawiec: SOME REMARKS CONCERNING VIRTUALITY
 • Adam Świeżyński: FROM SPONTANEOUS GENERATION TO COSMIC ABIOGENESIS. AN ATTEMPT AT SYSTEMATIZATION OF BIOGENESIS THEORIES
 • Bernard Hałaczek: GLOBALISM OF EVOLUTIONISM
 • Grzegorz Bugajak: “REASON AND FAITH”. THE PROBLEM OF THE SEPARATION OF DISCIPLINES

Ethics – Political Philosophy

 • Ryszard Moń: SIGNIFICANCE OF ONTIC DUTY
 • Andrzej Waleszczyński: THE KNOBE EFFECT FROM THE PERSPECTIVE OF THOMISTIC ETHICS: THE PROBLEM OF NORMATIVE ORDERS AND COMPETENCES
 • Andrzej Kobyliński: CHOOSING NORMATIVITY AFTER THE “DEATH OF GOD” ETHICAL IMPLICATIONS OF WEAK THOUGHT
 • Ewa Podrez: AXIOLOGICAL FUNDAMENTS OF RELATIONS BETWEEN ETHICS AND POLITICS
 • Jacek Grzybowski: RELIGION AS A BOND – A DELUSIVE HOPE OF POLITICS
 • Jan Sochoń: LIBERTY IN LIBERAL THOUGHT – PAST AND PRESENT
 • Tadeusz Ślipko: ETHOS, BOUNDARIES AND PRACTICAL TASKS OF PATRIOTISM

 

----------------------

Przygotowanie tłumaczenia opublikowanych tekstów było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników badań i rozwoju, innowacji i wynalazków, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauka i jej dziedzictwo.

PDF (English)

Opublikowane: 2020-12-31

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa