Tom 56 Nr S2 (2020)

Numer Specjalny 2 / Special Issue 2

 

SPIS TREŚCI

Philosophy of Science – Philosophy of Nature

Ethics – Political Philosophy

 

----------------------

Przygotowanie tłumaczenia opublikowanych tekstów było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników badań i rozwoju, innowacji i wynalazków, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauka i jej dziedzictwo.

dun-200x1102.png

PDF: 56(2020)S2 (English)

Opublikowane: 2020-12-31

Artykuły naukowe
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa