Archiwum

 

head1.small_53.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • John Finnis, Grounds and preparations for the main thesis of "Veritatis Splendor"
 • Josef Seifert, The splendor of truth and intrinsically immoral acts I: A philosophical defense of the rejection of proportionalism and consequentialism in "Veritatis Splendor"
 • John Liptay, Natural law, biological knowledge, and the claims of evolutionary ethics
 • Ryszard Moń, To what extent do circumstances affect the nature of actions?
 • Jasmina Nedevska, Do principles of natural law depend on conceptions of human nature?
 • Adam Cebula, In defence of the rationality of ethics. "Veritatis Splendor" and a robust conception of moral agency
 • Justyna Głowala, Martyrdom, suicide and absolute negative norms
 • Anthony McCarthy, Unintended Morally Determinative Aspects (UMDAs): Moral absolutes, moral acts and physical features in reproductive and sexual ethics
 • Aaron Tyler, Recognition and restraint: Relocating a just peace in Christian ethics
 • Patrick Madigan, Expressive individualism, the cult of the artist as genius, and Milton’s Lucifer

 

head1.small_51.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Marian Jaworski, Antropologiczne podstawy modlitwy. Studium filozoficzno-religijne
 • Piotr Koprowski, Janusza Stanisława Pasierba mistyczne inspiracje wizji człowieka
 • Jarosław Olesiak, Nature and necessity in Aristotle’s "Physics"
 • Andrzej Papuziński, The reform of the quality of life indicators in the EU from the perspective of sustainable development philosophy
 • Michał Piekarski, Problem formy logicznej: Wittgenstein a Leibniz
 • Magdalena Płotka, Uprawnieniowe prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica
 • Marek Szydłowski, Paweł Tambor, Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia „ex nihilo” w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy

Recenzje i sprawozdania

 • Marek Porwolik, (rec.) Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Marek P. Prokop, (rec.) Rocznik Tomistyczny, nr 1, 2012, ISSN 2300-1976
 • Justyna Kroczak, (rec.) Teresa Obolevitch, Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego, Copernicus Center, Kraków 2014
 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "The current “social-ethical” trends and the issue of justice in the context of Central Europe and in contemporary Russian thought", Trnavska Univerzita, 4 listopada 2014

26-27 z27
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa