Data publikacji : 2018-11-26

EWALUACJA REFLEKSYJNA I REFLEKSYJNOŚĆ W EWALUACJI

Sylwia JaskułaDział: Artykuły

Abstrakt

Zaproponowane tytułowe określenie ewaluacji refleksyjnej odnosi się do pojęcia wprowadzonego przez Pierre’a Bourdieu – socjologii refleksyjnej. Analogicznie do niego uwzględnia pogłębioną refleksję nad kwestiami wiedzy i świadomości praktyki ewaluacyjnej. Ewaluacja refleksyjna stanowi zatem analizę sposobu uprawiania ewaluacji w konkretnym kontekście społecznym i kulturowym z uwzględnieniem konieczności otwierania procesu badawczego na refleksyjny ogląd obecnych w nim wartości. Przy czym wartościowanie zachodzi na drodze dialogu z pozostałymi uczestnikami procesu.

Słowa kluczowe

ewaluacja refleksyjna ; refleksyjność w ewaluacji ; refleksyjność ewaluacji ; obiektywność ewaluacji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Jaskuła, S. (2018). EWALUACJA REFLEKSYJNA I REFLEKSYJNOŚĆ W EWALUACJI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2891

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie