Data publikacji : 2018-11-26

O WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED EWALUACJĄ W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH DO 2020 R. – WYBRANE ASPEKTY

Barbara Porębska-MaciołekDział: Artykuły

Abstrakt

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 postawiła przed ewaluacją w Polsce wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest wykorzystanie w badaniach ewaluacyjnych metod kontrfaktycznych, na co Komisja Europejska kładzie obecnie ogromny nacisk. W związku z tym wyzwaniem już dzisiaj możemy zdiagnozować kilka problemów, które mogą mieć duży wpływ na sprawną realizację badań. Należą do nich: brak doświadczenia w zlecaniu badań ewaluacyjnych wykorzystujących metody kontrfaktyczne, niewielka praktyka firm badawczych w realizacji tego typu badań, brak niezbędnych danych lub problemy w ich pozyskaniu, w szczególności w kontekście budowania grup kontrolnych, otrzymywanie wyników post factum itd. Istnieje jednak kilka środków zaradczych mogących pomóc zniwelować trudności. O tym właśnie oraz o innych wyzwaniach ewaluacyjnych traktuje niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe

ewaluacja ; fundusze unijne ; wyzwania ; metody kontrfaktyczne ; jednostka ewaluacyjna ; obserwatorium ; broker wiedzy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Porębska-Maciołek, B. (2018). O WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED EWALUACJĄ W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH DO 2020 R. – WYBRANE ASPEKTY. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2894

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie