Data publikacji : 2018-11-26

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI – REFLEKSJE

Seweryn KrupnikDział: Sprawozdania

Abstrakt

Poniższe rozważania powstały w sposób wyjątkowo nieprofesjonalny: bez oparcia się na deklarowanych celach wydarzenia, wynikach ankiet ewaluacyjnych czy opiniach innych uczestników. Są po prostu subiektywnym spojrzeniem jednej z osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu: ewaluatora, członka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i wreszcie osoby prowadzącej warsztaty w ramach Kongresu. Mam nadzieję, że dla pozostałych uczestników będą inspiracją dla własnej refleksji. A dla osób, które nie mogły brać udziału w Kongresie, jedną z opinii pozwalających na wyrobienie sobie własnego zdania o tym wydarzeniu. Dla większej przejrzystości refleksje zostały przedstawione w podziale na cele, efekty i działania.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Krupnik, S. (2018). I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI – REFLEKSJE. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2897

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie