Data publikacji : 2018-11-26

Dariusz Tułowiecki, Bez Boga, Kościoła i zasad? Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, ss. 512

Robert CzeladkoDział: Recenzje

Abstrakt

Pomiędzy lokalnością a globalnością, czyli religijność młodzieży w małym mieście W zróżnicowanym społecznie i kulturowo społeczeństwie, w pluralistycznym i niepewnym świecie miejsce młodego pokolenia jest szczególnie istotne. W młodzieży bowiem jak w papierku lakmusowym widoczne są przemiany zachodzące w życiu społecznym, osobowości, postrzeganiu świata, w tym – kwestii religijnych. To ta grupa społeczna jest bowiem kategorią społeczną wybitnie podatną na zmiany, w której zjawiska współczesności ujawniane są z wyjątkową siłą. Monitoring postrzegania rzeczywistości przez młodych pozwala wyraźniej uchwycić zachodzące procesy oraz stawiać trafniejsze prognozy ukształtowania społecznego następnych pokoleń (zob. Tułowiecki 2010: 455).

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Czeladko, R. (2018). Dariusz Tułowiecki, Bez Boga, Kościoła i zasad? Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, ss. 512. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2899

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie