Data publikacji : 2018-11-26

Janusz Mariański, Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 374

Piotr SieradzkiDział: Recenzje

Abstrakt

Pytanie o związki między sferą religii a sferą moralności można uznać za tak samo trudne jak interesujące. Książka Janusza Mariańskiego przedstawia bardzo wyczerpującą odpowiedź odnoszącą się do tego problemu. Zarówno religia, jak i moralność są przedmiotem zainteresowań badawczych w obszarze teologii, filozofii oraz socjologii, obecne są także w refleksji potocznej. W związku z tym powstaje niełatwe zadanie precyzyjnego rozumienia tych pojęć i systematycznego zdyscyplinowanego postępowania badawczego. Autor książki, prowadząc swoje rozważania z perspektywy socjologicznej, doskonale rozumie specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych, ich możliwości i ograniczenia, oddziela analizę naukową od uproszczeń i braku precyzji, jakie wiążą się z pojmowaniem zjawisk religii i moralności w języku codziennym.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sieradzki, P. (2018). Janusz Mariański, Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 374. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2900

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie