Data publikacji : 2018-11-26

Margaret S. Archer, The Reflexive Imperative in Late Modernity, Wyd. Cambridge University Press, 2012.

Izabela BukalskaDział: Recenzje

Abstrakt

Dzieło Margaret Archer, obok wydanej w 2003 roku Structure, Agency and the Internal Conversation oraz Making our Way through the World z 2007 roku stanowi trylogię poświęconą wykładni idei refleksyjności jako pośrednika między jednostką a strukturą społeczną. Między wymienionymi pozycjami zachodzi wyraźna ciągłość – widać jak koncepcja, której założenia są przez brytyjską socjolog konsekwentnie utrwalane, jest również z czasem rozwijana  i porządkowana. Każda z analiz oparta jest na badaniach empirycznych, które kolejno rzucają nowe światło na relację między warunkami kształtującymi refleksyjność a sposobami, w jaki kieruje ona życiowymi projekcjami respondentów

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie