MODERNIZACJA TRADYCYJNYCH RÓL SPOŁECZNYCH KOBIET W JAPONII

Olga Barbasiewicz

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zilustrowanie zmian jakie miały miejsce w Japonii po II Wojnie Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu wieków i obecnej sytuacji. Z tego względu tekst ten można traktować jako wkład w dalszą, pogłębioną analizę badań ogniskujących się wokół aktualnej pozycji kobiet w Japonii. Jako punkt odniesienia prowadzonej analizy przyjęto zagadnienia demograficzne i kwestię równości płci oraz nierówności zawodowe.

Słowa kluczowe


Japonia, równość kobiet i mężczyzn, nierówności na rynku pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Address by Prime Minister Shinzo Abe, at The Sixty-Eighth Session of The General Assembly of The United Nations, Thursday, September 26, 2013, http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/26generaldebate_e.html (17.07.2015).

Barbasiewicz O. (2013), Kobiety w Japonii. Wschodnie wzorce – zachodnie sny, [w:] O. Barbasiewicz, B. Kowalczyk (red.), Japonia – Niedokończony obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski, , Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Japan's Initiative regarding Women's Empowerment and Gender Equality, http://www.mofa.go.jp/files/000016518.pdf (17.07.2015)

Konstytucja Japonii, Biblioteka Sejmowa, Konstytucje Świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Live Births And Live Birth Rates By Age Group Of Mother (1925--2012), Japan Statistical Yearbook, Chapter 2 Population and Households, http://www.stat.go.jp /english/data/nenkan/1431-02.htm (5.07.2015)

Newcomb A.A., Traditional role of Japanese women changing in the '80's, 30.12.82, http://www.csmonitor.com/1982/1230/123009.html (20.07.2015)

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K. (2004), Japonia, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Przemówienie Arimury Haruka z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca 2015, http://www.gender.go.jp/public/report/2014/2015030601.html (17.07.2015)

Remarks at the International Women of Courage Ceremony, http://www.state.gov/r/pa/prs/ ps/2015/03/238629.htm (29.07.2015)

Statistics Bureau of Japan http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/pdf/z02-1.pdf (29.07.2015)

Steger B., Koch A. (2013), Manga Girl seeks Herbivore Boy. Studying Japanese Gender at Cambridge, Lit Verlag, Munster 2013.

Tomisawa A., Women fight maternity harassment in the shadow of ‘Abenomics’, „The Japan Times”, http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/25/national/women-fight-maternityharassment-shadow-abenomics/#.VcHdU_lHZfV (28.07.2015)

World Economic Forum, Japan, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/ economies/#economy=JPN

World Economic Forum, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ (27.07.2015)

World gender gap index 2013: see how countries comparehttp://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/25/world-gendergap-index-2013-countries-compare-iceland-uk#data (27.07.2015)

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.