Opublikowane: 2018-11-26

MODERNIZACJA TRADYCYJNYCH RÓL SPOŁECZNYCH KOBIET W JAPONII

Olga Barbasiewicz

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zilustrowanie zmian jakie miały miejsce w Japonii po II Wojnie Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu wieków i obecnej sytuacji. Z tego względu tekst ten można traktować jako wkład w dalszą, pogłębioną analizę badań ogniskujących się wokół aktualnej pozycji kobiet w Japonii. Jako punkt odniesienia prowadzonej analizy przyjęto zagadnienia demograficzne i kwestię równości płci oraz nierówności zawodowe.

Słowa kluczowe:

Japonia, nierówności na rynku pracy, równość kobiet i mężczyzn

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Barbasiewicz, O. (2018). MODERNIZACJA TRADYCYJNYCH RÓL SPOŁECZNYCH KOBIET W JAPONII. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 11(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2923

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.