MAKING A BETTER WORLD: THE FEMININE TOUCH

Monika Gabriela Bartoszewicz

Abstrakt


Moje refleksje koncentrują się na zagadnieniu wpływu kobiet na stosunki międzynarodowe  i kształtu polityki światowej. Te zjawiska są analizowane zbyt rzadko w odniesieniu do roli kobiety, jeśli zaś już się tak dzieje, dotykana jest zaledwie wierzchnia powłoka tego zjawiska. Bez wątpienia stopień skomplikowania współczesnych trendów oraz tendencji długoterminowych jakie możemy obecnie obserwować w dziedzinie stosunków międzynarodowych wymaga rzetelnych badań w tym zakresie. Być może my same, kobiety zajmujące się nauką, nie jesteśmy świadome ogromnego wpływu jaki kobiecy „geniusz” wywiera na świat polityki międzynarodowej.  Poniższy artykuł jest próbą wyjścia na przeciw tak zdiagnozowanym potrzebom.  W szczególności skupia się on na trzech pytaniach: Po pierwsze zastanawia się w jaki sposób relacyjna natura kobiety wpływa na świat stosunków międzynarodowych. Po drugie stara się zdiagnozować naturę i kierunek zmian zaindukowanych pod wpływem kobiet – zarówno na poziomie akademickich teorii, jak i w praktyce codziennej. Na koniec zaś, artykuł stara się znaleźć odpowiedź na pytanie jak w świetle powyższych ustaleń powinny wyglądać rekomendacje na przyszłość.

Słowa kluczowe


kobiety, stosunki międzynarodowe, zmiana paradygmatu, feminizm, równowaga płci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Addams J. et al. (1916), Women at The Hague, New York: Macmillan.

Addler E. and Barnett M., (1998),Security Communities, Cambridge: Cambridge University Press.

Arendt H. (1969), On Violence, New York: Harcourt, Brace and World.

Chenoy A. M. and Mitra Chenoy K. A. (2010), (Eds.), Maoist and Other Armed Conflicts, Gurgaon: Penguin Books India.

Cohn C. and Ruddick S. (2004), A Feminist Ethical Perspective on Weapons of Mass Destruction. In: S. H. Hashimi and S. P. Lee (Eds.) Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 405-435.

Cohn C. (1987), Sex and Death in the Rational World of Defence Intellectuals, Signs, Vol. 12, No. 4, Within and Without: Women, Gender, and Theory (Summer, 1987), pp. 687-718.

Crenshaw M. (1981), The Causes of Terrorism, Comparative Politics, Vol. 13, No. 4. (Jul., 1981), pp. 379-399.

Elshtain J. B. (1993), Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought, Princeton: Princeton University Press. Enloe C. (1990), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, Berkeley, CA: University of California Press.

Gawkowska A. (2008), Być katoliczką, być feministką,[w:] Wspólna Radość Tory, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny "Bobolanum", Warsaw: Laboratorium WIĘZI, laboratorium.wiez.pl/teksty.php?byc_katoliczka_bycfeministka [15.12.2015]

Glendon M. A. (1997), Women’s identity, Women’s rights and the Civilization of Life. In: Evangelium Vitae and Law, Vatican: Libreria Editrice Vaticana, pp. 63-75.

Glendon M. A. (1997), The Pope’s New Feminism, “Crisis”, March 1997, vol. 15, No. 3, pp. 28-31.

Jabri, V. and O’Gorman, E., (1999), Women, Culture, and International Relations, Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.

John Paul II (1988), Mulieris Dignitatem, the Apostolic Letter on the Dignity and Vocation of Women, Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II (1995), Letter to Women, Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Kaldor M. and Vashee B. (1997), (Eds.) New Wars, London: Pinter.

Kaldor M.(1999), New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge: Polity.

Maliniak D. (2008), Women in International Relations, Politics and Gender, vol. 4, No. 1, pp. 122-144.

Milner H. (1991), The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique, Review of International Studies, Vol. 17, No. 1 (Jan., 1991), pp. 67-85.

Mingst K.A. and Snyder J.L. (2008), (Eds.) Essential Readings in World Politics: New York and London: W.W. Norton and Company.

Richardson L. (2007),What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat, New York: Random House.

Spike Peterson V. (1992), (Ed.) Gendered States: Feminist (Revisions of International Relations Theory) , London: Lynne Rienner.

Steans J. (2006), Gender and International Relations: Issues, Debates and Future Directions, Cambridge: Polity Press.

Stern J. (2004), Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill, New York: HarperCollins

Sylvester C. (2002), Feminist International Relations: An Unfinished Journey, Cambridge: Cambridge University Press.

Thucidydes (1972), History of the Peloponnesian War, London: Penguin Classics; Revised Edition.

Tickner J. A. (1988), Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation, Millennium - Journal of International Studies, December 1988 vol. 17, pp. 3429-440.

Waltz K.W. (1979), Theory of International Politics, New York: Random House.

Zalewski, M. and Parpart, J., (1997). The Man Question In International Relations, Boulder: Westview Press.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.