MAŁŻeŃStWO W cIeNIU NIePeŁNOSPRAWNOścI – KOMUNIKAt Z BADAŃ

Joanna Truszkowska

Abstrakt


W badaniu pilotażowym zrealizowanym w 2016 r. uczestniczyło dwunastu respondentów. Przeprowadzono wywiady pogłębione z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Żaden z respondentów nie był nigdy wcześniej w związku małżeńskim. Dla większości z nich małżeństwo jest wartością ważną w życiu, niektórzy skłonni byliby być w związkach nieformalnych. Mając świadomość własnych ograniczeń, część z nich wskazała, że wolałaby być w związku z osobą sprawną, jednak bardzo często w wypowiedziach pobrzmiewała znacząca rola miłości w podejmowaniu decyzji o ślubie lub byciu w związku nieformalnym. Mimo że respondenci to osoby aktywne (pracujące, studiujące) i wyrażają chęć bycia w związkach, to w ich wypowiedziach pobrzmiewa poczucie samotności.

Słowa kluczowe


małżeństwo, niepełnosprawność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2006: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kotlarska-Michalska A. (1998), Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego. „Roczniki Socjologii Rodziny” X: 49-66, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4514/1/04_A_Kotlarska_Michalska_Malzenstwo_jako_zwiazek_wspolnota_instytucja_49-66. pdf [dostęp: 12.01.2017].

Mały słownik teologiczny, K. Rahner, H. Vorgrimler. Warszawa 1987: Pax.

Słownik kultury chrześcijańskiej, N. Lemaitre, M.T. Quinson, V. Sot. Warszawa 2007: Pax.

Słownik socjologiczny, K. Olechnicki, P. Załęcki. Toruń 1997: Graffiti BC.

Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), M. Tabin (red. wyd. pol.). Warszawa 2004: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolski P. (2013), Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.