Tomasz Korczyński, Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2016

Agata Rozalska

Abstrakt


„W erze postdekadentyzmu nastąpiło przesunięcie akcentów z kultury kolektywnej w stronę kultury indywidualizmu, a na tej drodze człowiek unicestwił bogów, ludzkość, śmierć. To co mu jeszcze pozostało, to jego żyjące ciało, którego chwyta się rozpaczliwie jako jedynego punktu odniesienia” (Korczyński 2016: 66).
Powyższy cytat pochodzący z pracy Tomasza Korczyńskiego Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci jest dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań nad tą publikacją. Nie ma bowiem najmniejszej wątpliwości, że w kulturze indywidualizmu dominuje perspektywa jednostkowa, a nacisk przesuwa się z tego, co grupowe, na to, co indywidualne i osobiste. Przy okazji kuszące staje się to, że mamy szeroką ofertę na kształt ciała, wzory czy wartości. Całe to szczęście (oczywiście dla postdekadenta), bo ze swojego ciała uczynił on przecież jedyny cel (Korczyński 2016: 66) i co istotne, jest nawet momentami przekonany, że w każdej chwili może „zapomnieć siebie” i „zacząć siebie od początku” (Melosik 2010: 85). Droga do osiągnięcia tego celu jest jednak dość kręta i wyboista, a i postdekadent żyje w nieustannym lęku o to, że jego ciało niestety w pewnym momencie zawiedzie lub się rozsypie. Niepokój ten zdaje się być niezwykle istotny, skutkuje on bowiem postrzeganiem ciała jako projektu, realizację którego zakłócić może niebezpieczne i znajdujące się poza kontrolą otoczenie. Postdekadent zatem, wielbiąc swoje ciało, jednocześnie drży przed starością, chorobą, ale najbardziej śmiercią.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ariès P. (1992), Człowiek i śmierć, przeł. Eligia Bąkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Korczyński T. (2016), Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.

Krasowska-Marut A. (2002), Obrazy śmierci w pismach codziennych. [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii, t. IV. Wrocław: Wydawnictwo WNT.

Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nijakowski L.M. (2010), Pornografia: historia, znaczenie, gatunki. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Ostrowska A. (2005), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Szlendak T. (2008), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiła M. (2006), Śmierć na szklanym ekranie. Obraz śmierci i umierania w polskiej telewizji na przełomie XX i XXI wieku. [w:] M. Gierula (red.), Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.