Data publikacji : 2018-11-26

REFLEXIVITY AND INTERNAL CONVERSATION IN SELF-HELP LITERATURE – A TENTATIVE EXAMINATION

Mateusz SzymczychaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest analizą koncepcji autentyczności oraz samorealizacji prezentowanych w literaturze poradnikowej pod kątem typów refleksyjności powiązanych z dążeniem do autentycznej egzystencji. Materiał źródłowy jest analizowany z wykorzystaniem koncepcji trosk oraz konwersacji wewnętrznej, wypracowanych przez Margaret S. Archer. Porady dotyczące samorealizacji są badane z użyciem przedstawionych przez Archer typów refleksyjności: komunikacyjnej, autonomicznej oraz metarefleksyjności. Inne inspiracje teoretyczne to rozważania Petera Bergera i Thomasa Luckmanna o teoriach na temat tożsamości, uwagi Nikolasa Rose’a o „psy” oraz refleksje Charlesa Taylora o etyce autentyczności, horyzontach znaczenia i wolnym wyborze jako wartości

Słowa kluczowe

autentyczność ; poradniki ; refleksyjność ; troski ; konwersacja wewnętrzna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Szymczycha, M. (2018). REFLEXIVITY AND INTERNAL CONVERSATION IN SELF-HELP LITERATURE – A TENTATIVE EXAMINATION. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 19(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2957

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie