Data publikacji : 2018-11-26

CONTRADICTION AND INCONSISTENCY OF THE LIQUID MODERNITY IN TERMS OF THE CULTURE

Marcin ChoczyńskiAnna Ksionek-DurukanAgata RozalskaDział: Artykuły

Abstrakt

Tematem niniejszego opracowania będą zagadnienia sprzeczności w systemie kulturowym dzisiejszych kompleksowych społeczeństw ponowoczesnych. Kultura, jako superwzorzec norm i wartości, ma pierwszorzędne znaczenie w budowaniu samej struktury społecznej, ale również indywidualnego sensu życia, opartego na użyteczności statusowej pełnionych ról. W wyniku oddziaływania różnych napięć oraz niezgodności prądów kulturowych z tradycją dokonująca się modernizacja coraz częściej pozostaje w sprzeczności z realnym dobrostanem jednostki. Zagadnienia postępu społecznego stają się więc relatywne, ponieważ determinizm technologiczny nie jest równoważony przez refleksję humanistyczną, dotyczącą celu i sensu zmian społecznych. Stan zmiany permanentnej prowadzi do zachwiania i niespójności działań relacyjnych, które nie odpowiadają już wymogom integralności, a coraz częściej przypominają spektakl albo teatr życia codziennego. Spełniają się w ten sposób negatywne wizje socjologów i humanistów zaangażowanych w prognostykę społeczną, którzy już u progu późnej nowoczesności pisali o szoku (A. Toffler), niepewności (J. Galbraith) czy nieciągłości (P.F. Drucker) jako realiach obrazujących nowe procesy cywilizacyjne. Z tego też względu społeczeństwa statusów osiąganych nie mogą w pełni cieszyć się podmiotowością. Współczesne formy stratyfikacyjne zbliżają więc społeczeństwa raczej do globalnej egzystencji prekarnej niż do zakładanego jeszcze niedawno dobrobytu. Natomiast postmodernizm kulturowy w wydatny sposób potęguje zagrożenia i nie daje odpowiedzi, co rzeczywiście czeka ludzkość w najbliższym czasie.

Słowa kluczowe

kontradykcje ; niespójność kulturowa ; szok kulturowy ; postmodernizm ; płynna nowoczesność ; społeczeństwo spektaklu ; ludzie indygo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Choczyński, M., Ksionek-Durukan, A., & Rozalska, A. (2018). CONTRADICTION AND INCONSISTENCY OF THE LIQUID MODERNITY IN TERMS OF THE CULTURE. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 19(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2959

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie