Data publikacji : 2018-11-26

Sprawozdanie z II edycji wykładów mistrzowskich z cyklu Social Thought Master Courses „Człowiek i społeczeństwo z perspektywy realizmu krytycznego”

Joanna KleszczewskaDorota LeonarskaDział: Sprawozdania

Abstrakt

Social Thought Master Courses to propozycja szkoły mistrzowskiej, w ramach której odbywają się wykłady, seminaria i konferencje naukowe, mające na celu stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń poznawczych i inspiracji między wybitnymi przedstawicielami myśli społecznej a osobami rozpoczynającymi swoje naukowe poszukiwania. To przedsięwzięcie ma za zadanie wesprzeć młodych naukowców, zwrócić uwagę na wartość teoretycznej dyskusji i znaczenie myśli społecznej w sytuacji dynamicznych przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym społeczeństwie.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kleszczewska, J., & Leonarska, D. (2018). Sprawozdanie z II edycji wykładów mistrzowskich z cyklu Social Thought Master Courses „Człowiek i społeczeństwo z perspektywy realizmu krytycznego”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 19(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2963

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie