Data publikacji : 2018-11-26

Damian Cichy, Uchodźcy w Kościele, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016, ss. 256.

ks. Artur WysockiDział: Recenzje

Abstrakt

Migracja ludności jest zagadnieniem, które od kilku lat rozpala dyskusje polityczne na różnych poziomach, wkracza szerzej w dysputy akademickie czy rozmowy zwykłych obywateli. Dzieje się tak za sprawą olbrzymiej liczby osób przemieszczających się, z różnych przyczyn, w poszukiwaniu nowego miejsca do życia dla siebie i dla swoich rodzin. Nie jest to zatem tylko hipotetycznie dyskutowany problem, ale konkretna rzeczywistość, z którą muszą się zmierzyć państwa Europy, a także inne kraje rozwinięte.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wysocki, ks. A. (2018). Damian Cichy, Uchodźcy w Kościele, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016, ss. 256. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 19(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2964

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie