Data publikacji : 2018-11-26

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE ROZWOJU GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

Dariusz ProkopowiczDział: Artykuły

Abstrakt

Od początku lat 90. rośnie znaczenie możliwości efektywnej współpracy samorządów ze współistniejącymi w ujęciu lokalnym innymi instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi. W tych procesach rozwijane są społeczno-gospodarcze relacje samorządów  z lokalną społecznością. W ostatnich latach rozwijana jest kwestia aktywizacji innowacyjności  i przedsiębiorczości społeczności funkcjonującej w obszarze danej gminy. W wyniku procesów wzmocnieniu ulegają społeczne determinanty współpracy, co prowadzi do wygenerowania obopólnych korzyści społecznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe

samorząd ; społeczeństwo ; gospodarka ; innowacje ; przedsiębiorczość ; wzrost gospodarczy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Prokopowicz, D. (2018). SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE ROZWOJU GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 12(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3039

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie