Data publikacji : 2018-11-26

POSTAWY STUDENTÓW WOBEC STUDIÓW I STUDIOWANIA. RAPORT Z BADAŃ

Paweł MatuszewskiKarol GacDział: Raporty z badań

Abstrakt

W 2014 r. zespół młodych badaczy z Koła Naukowego Studentów Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zrealizował pod kierownictwem doktora Pawła Matuszewskiego badania pn. Postawy studentów wobec studiów i studiowania. Projekt został zrealizowany na pełnej populacji studentów studiów stacjonarnych Instytutu Politologii UKSW (N = 463). Komunikat zawiera wybrane analizy, obejmujące motywy wyboru studiów, przekonania normatywne dotyczące celu studiów, nastawienia wobec studiów i studiowania oraz satysfakcję ze studiów.

Słowa kluczowe

studia ; studenci ; nastawienia wobec studiowania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Matuszewski, P., & Gac, K. (2018). POSTAWY STUDENTÓW WOBEC STUDIÓW I STUDIOWANIA. RAPORT Z BADAŃ. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 12(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3040

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie