Data publikacji : 2018-11-26

WPŁYW ISLAMU NA PRZYSTOSOWANIE MUZUŁMANÓW W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM. TRANSFORMACJA RELIGIJNOŚCI SAUDYJCZYKÓW

Anna KsiontekDział: Raporty z badań

Abstrakt

Nasilenie procesu globalizacji, czego egzemplifikacją jest wzrost liczby muzułmanów na terenach państwa polskiego, stało się główną przyczyną badania dotyczącego przystosowania społecznego oraz religijności imigrantów. Z socjologicznego punktu widzenia interesujący okazuje się być wpływ norm religijnych na przystosowania społeczne w Polsce, w szczególności kiedy mowa jest o religiach ekspansywnych, do jakich niewątpliwie należy islam. Biorąc pod uwagę opisane mechanizmy, w listopadzie 2013 r. zostały przeprowadzone badania na przykładzie obywateli Arabii Saudyjskiej.

Słowa kluczowe

religijność ; przystosowanie społeczne ; islam ; Arabia Saudyjska


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ksiontek, A. (2018). WPŁYW ISLAMU NA PRZYSTOSOWANIE MUZUŁMANÓW W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM. TRANSFORMACJA RELIGIJNOŚCI SAUDYJCZYKÓW. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 12(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3042

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie