Data publikacji : 2018-11-26

Barbara Jabłońska, Socjologia muzyki , Wydawnictwa Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Agata RozalskaDział: Recenzje

Abstrakt

Mogłoby się wydawać, że muzyka – uporządkowane struktury dźwiękowe – jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania muzykologii czy innych nauk o sztuce. Niemniej to, czym jest muzyka, to jak powstaje, jak jest wyodrębniana, jest wynikiem aktywności człowieka, stając się jednocześnie nieodłącznym elementem jego życia. Dlatego jako motto książki wskazać można cytat autorstwa Pawła Beylina: „Muzyka jest sama zjawiskiem par excellence społecznym, jest bowiem wytworem kultury, która jest zawsze i tylko społeczna. Jej narodziny, ewolucja, rozwój, środki, jakimi się posługuje, sposób, w jakim jest tworzona i odbierana – wszystko to nie tylko jest określone przez społeczeństwo, ale i samo w sobie stanowi zjawisko społeczne” [1966:70], a co za tym idzie, muzyka jest też przedmiotem zainteresowania socjologii.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Rozalska, A. (2018). Barbara Jabłońska, Socjologia muzyki , Wydawnictwa Naukowe Scholar, Warszawa 2014. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 12(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3043

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie