Data publikacji : 2019-02-28

Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 281.

Maria SroczyńskaDział: Recenzje

Abstrakt

Janusz Mariański, ceniony badacz problemów życia religijnego w Polsce i w Europie, po raz kolejny podejmuje aktualną poznawczo i żywotną problematykę pozycji Kościoła katolickiego i jego roli w procesie przemian społecznych. Zarówno w studium z 2005 r. – Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, jak i w pracy Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne z 2013 r. autor z wnikliwością i troską przygląda się roli Kościoła w życiu społecznym, próbując odpowiedzieć na pytanie, na ile możliwe jest pogodzenie ducha wolności i religii. Kontekst społeczeństwa transformacyjnego i potransformacyjnego stanowi swoistą klamrę, w której mają miejsce ważne i niejednoznaczne w swoich konsekwencjach procesy. Na przestrzeni dekady niektóre zjawiska stały się bardziej wyraziste, zarazem potwierdzając brak możliwości zastosowania alternatywnych scenariuszy – sekularyzacji lub desekularyzacji.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie