Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 281.

Maria Sroczyńska

Abstrakt


Janusz Mariański, ceniony badacz problemów życia religijnego w Polsce i w Europie, po raz kolejny podejmuje aktualną poznawczo i żywotną problematykę pozycji Kościoła katolickiego i jego roli w procesie przemian społecznych. Zarówno w studium z 2005 r. – Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, jak i w pracy Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne z 2013 r. autor z wnikliwością i troską przygląda się roli Kościoła w życiu społecznym, próbując odpowiedzieć na pytanie, na ile możliwe jest pogodzenie ducha wolności i religii. Kontekst społeczeństwa transformacyjnego i potransformacyjnego stanowi swoistą klamrę, w której mają miejsce ważne i niejednoznaczne w swoich konsekwencjach procesy. Na przestrzeni dekady niektóre zjawiska stały się bardziej wyraziste, zarazem potwierdzając brak możliwości zastosowania alternatywnych scenariuszy – sekularyzacji lub desekularyzacji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowik I., Grotowska S., Stawiński P. (red.) (2018), Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Casanova J. (2009-2010), Sekularyzacja przemyślana na nowo: globalna perspektywa porównawcza. „Teologia Polityczna” 5, s. 101-114.

Mariański J. (2008), Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.