MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI

Krzysztof Wielecki

Abstrakt


Tekst ukazuje wybrane aspekty wielokulturowości i tożsamości we współczesności charakteryzowanej jako wielki kryzys cywilizacyjny, którego istotnymi elementami są postęp technologiczny, globalizacja, sekularyzacja i ekspansja kultury masowej. Pociąga on za sobą kryzys wszystkich wymiarów ładu społecznego, z ekonomicznym włącznie. Dopiero w tych kategoriach potrafimy zrozumieć różne fenomeny współczesności, które pozostają niejasne, gdy rozważać je w oderwaniu od siebie. W tym kontekście ukazany jest dylemat wielokulturowości, która jest poważną szansą, ale i wielkim zagrożeniem dla tożsamości dzisiejszego człowieka. Rozważany jest tu także problem tożsamości zbiorowej i jej współczesnego kryzysu. Kwestie te ujmuje się tu z perspektywy podmiotowości człowieka i jej psychologicznych, społecznych, kulturowych aspektów, a także podmiotowości zbiorowej. Tekst zawiera też próbę reinterpretacji pojęcia wielokulturowości i tożsamości z perspektywy teorii podmiotowości i filozofii dialogu.

Słowa kluczowe


wielokulturowość, kryzys cywilizacyjny, globalizacja, kultura masowa, podmiotowość, teoria podmiotowości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archer M., (1996) Culture and Agency. The place of culture in social theory. Revised Edition, Cambridge University Press.

Archer M., (2011) The Current Crisis: Consequences of the Four Key Principles of CatholicSocial Doctrine, in: Crisis in a Global Economy. Re-planning the Journey Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 16, źródło on line:www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta16/acta16- archer.pdf.

Bauman Z. (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa.

Bauman Z., (1995) Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, tłum. J. Bauman, PWN, Warszawa.

Bourdieu P., Passeron J.C., (1990) Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, PWN, Warszawa.

Jawłowska A., (1975) Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa

Taylor C., (1996) Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków.

Tocqueville A., (1976) O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, PIW, Warszawa.

Wielecki K., (2013) European Social Order. A Case of Civilizational Disorder, w: D. Milczarek, A. Adamczyk, (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013.

Wielecki K., (1998) Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Warszawa.

Wielecki K., (2005) European Social Order Transformation, Mass Culture and Social Marginalisation Processes, w: Yearbook of Polish European Studies Warsaw University Centre for Europe, v. 9/ 2005.

Wielecki K., (2006) Społeczne aspekty kultury masowej. Studia europeistyczne. w: „Studia Europejskie”, nr 2 (38).

Wielecki K., (2008) Kryzys postindustrialny, osobowość i zdrowie psychiczne, w: P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, (red.), „Inny” człowiek w „innym” społeczeństwie. Europejskie dyskursy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wielecki K., (2010) Narcyzm, podmiotowość i demokracja, w: K. Wielecki (red.), Wybrane problemy demokracji i podmiotowości, Warszawa.

Wielecki K., (2012) Kryzys i socjologia, Warszawa.

Wielecki K., (2014) Wykluczenie, podwójna pętla transformacji i makrostrategia społeczno-gospodarcza. Przypadek polski na tle Unii Europejskiej, w: K. Kietliński (red.), Wykluczenie społeczno-moralne, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.