ŚWIADOMOŚĆ POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WŚRÓD IMIGRANTÓW Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Krzysztof Jurek

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest określenie świadomości polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy. W każdej grupie znajdują się wytwory kulturowe, takie jak wartości, znaczące przedmioty, miejsca, mity, legendy i znaczące wydarzenia, a także postacie, które są elementami wspólnej pamięci zbiorowej i historii. Tworzą one dziedzictwo kulturowe, które określa specyfikę każdego narodu. Autor zakłada, że w przypadku migrantów świadomość obcego dziedzictwa kulturowego wpływa na lepsze zrozumienie odmiennych kodów kulturowych i ułatwia integrację z nowym społeczeństwem. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych (63 indywidualne wywiady pogłębione).

Słowa kluczowe


imigranci, Białorusini i Ukraińcy w Polsce, migracje, dziedzictwo kulturowe, integracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyczewski L., (1993) Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Dyczewski L., (1993) Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Dyczewski L., (2001) Miejsce i funkcje wartości w kulturze. w: L. Dyczewski (red.), Kultura w kręgu wartości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Dyczewski L., (2012) Kultura w całościowym planie rozwoju, PAX, Warszawa.

Kołakowski L., (1995) O tożsamości zbiorowej. w: K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, ZNAK, Kraków-Warszawa.

Leszczyński A., (2007) Tylko elita pamięta? Rozmowa z Prof. Barbarą Szacką. „Gazeta Wyborcza” 1516.09: 4–5.

Manajew O., Drakochrust J., (2013) Właściwości współczesnej tożsamości białoruskiej, w: R. Radzik (red.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Mariański J., (1990) W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Oberg K., (2006) Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. „Curare” 29: 142–146.

Ossowski S., (1967) Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła T. 3, PWN, Warszawa.

Radzik R., (2004) Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Rheinberg F., (2006) Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Szacka B., (2006) Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wallis A., (1990) Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wolicka E., (1999) Zamiast wprowadzenia, w: M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka (red.), Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.