Data publikacji : 2019-03-08

RAPORT Z BADAŃ „EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 2014”

Anna LinekDział: Raporty z badań

Abstrakt

W dniach 17–18 maja 2014 roku zespół Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierunkiem ks. prof. S.H. Zaręby przeprowadził badanie uczestników Europejskiej Nocy Muzeów 2014 w Warszawie. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie (N=1272) osób z populacji, zróżnicowanych pod względem zmiennych społeczno-demograficznych. Ankieterzy zostali oddelegowani do 20 ośrodków kultury, w których zapraszali do udziału  w ankiecie losowo dobranych zwiedzających. W badaniu uwzględniono wiele aspektów uczestnictwa w kulturze. Głównym zagadnieniem był udział w tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym – zbierano opinie uczestników w zakresie: ich własnego doświadczenia, motywacji, oczekiwań i ocen. Innym ważnym problemem było ogólnie rozumiane uczestnictwo badanych w kulturze: zainteresowanie kulturą, odwiedzanie miejsc związanych z kulturą (jak teatr, galeria, kino, opera itp), wiedza o kulturze oraz subiektywne spojrzenie respondentów na ich własne zaangażowanie w życie kulturalne. W badaniu uzyskano interesujące wyniki. Dla 37% badanych był to pierwszy raz, kiedy uczestniczyli w tego rodzaju wydarzeniu, natomiast blisko 63% uczestniczyło w nim już po raz kolejny. Główną bazę informacji na temat oferty instytucji kulturalnych biorących udział w akcji stanowi Internet – 79,3% badanych czerpało z niego wiedzę na ten temat. Badani oczekiwali przede wszystkim interesujących ekspozycji i planowali odwiedzić więcej niż jedno miejsce. Towarzyszyli im przyjaciele i rodzina. Dla większości osób uczestnictwo w ENM to przede wszystkim doświadczenie kulturalne (53%), do którego skłaniają osobiste zainteresowania (44%). Respondenci w większości deklarowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy bywali w kinie (ponad 80%), oglądali filmy i programy poświęcone sztuce (60%); ponad połowa odwiedziła też kilkakrotnie muzeum i była na koncercie, około 43% było kilkakrotnie  w teatrze. Gorzej badani oceniali samych siebie pod względem chodzenia do galerii, a najgorzej - gdy chodzi o czytanie książek. Ankietowani dość nisko oceniali też swoją wiedzę z obszaru kultury i sztuki – najgorzej w zakresie opery i operetki. Dobrze ocenili jedynie swoją wiedzę na temat muzyki rozrywkowej i kina. Uważają się jednak w większości za osoby aktywne pod względem uczestnictwa w kulturze (64%) i wysoko oceniają organizację Europejskiej Nocy Muzeów 2014.

Słowa kluczowe

kultura ; sztuka ; Noc Muzeów ; kino ; teatr ; muzeum ; galeria ; opera ; uczestnictwo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie