RAPORT Z BADAŃ „EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 2014”

Anna Linek

Abstrakt


W dniach 17–18 maja 2014 roku zespół Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierunkiem ks. prof. S.H. Zaręby przeprowadził badanie uczestników Europejskiej Nocy Muzeów 2014 w Warszawie. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie (N=1272) osób z populacji, zróżnicowanych pod względem zmiennych społeczno-demograficznych. Ankieterzy zostali oddelegowani do 20 ośrodków kultury, w których zapraszali do udziału  w ankiecie losowo dobranych zwiedzających. W badaniu uwzględniono wiele aspektów uczestnictwa w kulturze. Głównym zagadnieniem był udział w tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym – zbierano opinie uczestników w zakresie: ich własnego doświadczenia, motywacji, oczekiwań i ocen. Innym ważnym problemem było ogólnie rozumiane uczestnictwo badanych w kulturze: zainteresowanie kulturą, odwiedzanie miejsc związanych z kulturą (jak teatr, galeria, kino, opera itp), wiedza o kulturze oraz subiektywne spojrzenie respondentów na ich własne zaangażowanie w życie kulturalne. W badaniu uzyskano interesujące wyniki. Dla 37% badanych był to pierwszy raz, kiedy uczestniczyli w tego rodzaju wydarzeniu, natomiast blisko 63% uczestniczyło w nim już po raz kolejny. Główną bazę informacji na temat oferty instytucji kulturalnych biorących udział w akcji stanowi Internet – 79,3% badanych czerpało z niego wiedzę na ten temat. Badani oczekiwali przede wszystkim interesujących ekspozycji i planowali odwiedzić więcej niż jedno miejsce. Towarzyszyli im przyjaciele i rodzina. Dla większości osób uczestnictwo w ENM to przede wszystkim doświadczenie kulturalne (53%), do którego skłaniają osobiste zainteresowania (44%). Respondenci w większości deklarowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy bywali w kinie (ponad 80%), oglądali filmy i programy poświęcone sztuce (60%); ponad połowa odwiedziła też kilkakrotnie muzeum i była na koncercie, około 43% było kilkakrotnie  w teatrze. Gorzej badani oceniali samych siebie pod względem chodzenia do galerii, a najgorzej - gdy chodzi o czytanie książek. Ankietowani dość nisko oceniali też swoją wiedzę z obszaru kultury i sztuki – najgorzej w zakresie opery i operetki. Dobrze ocenili jedynie swoją wiedzę na temat muzyki rozrywkowej i kina. Uważają się jednak w większości za osoby aktywne pod względem uczestnictwa w kulturze (64%) i wysoko oceniają organizację Europejskiej Nocy Muzeów 2014.

Słowa kluczowe


kultura, sztuka, Noc Muzeów, kino, teatr, muzeum, galeria, opera, uczestnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Falk J.H., Dierking L.D., (2002) The Museum Experience, Howell House, Waszyngton.

Golka M., (2008) Socjologia kultury, Wyd. Scholar, Warszawa.

Kłoskowska A., (1981) Socjologia kultury, PWN, Warszawa.

Komunikat CBOS, Poziom życia Polaków, BS/44/2010.

Krajewski M., (2014) W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, www. Academia.edu/2399126/w_kierunku_relacyjnej_koncepcji_uczestnictwa_w_kulturze (dostęp 27.01.2014).

Zaręba S.H., Choczyński M., (red.) (2013) Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013, Kontrast, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.