Data publikacji : 2019-03-08

Beata Łaciak, Kwestie społeczne w Polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Aleksandra DrapińskaDział: Recenzje

Abstrakt

Książka pod tytułem Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych - prezentacje  i odbiór. Analiza socjologiczna jest dziełem profesor Uniwersytetu Warszawskiego Beaty Łaciak, która w swoich publikacjach porusza kwestie związane z obyczajowością, a także mediami  i dzieciństwem. Autorka uczestniczyła dotąd w wielu programach badawczych związanych  z polityką rodzinną, prawami dziecka, korupcją, społecznościami lokalnymi czy władzą. Ma na koncie kilkanaście artykułów oraz książek, które poruszają tematykę związaną z wizerunkiem miłości, dzieciństwa, macierzyństwa, obyczajowości i życia codziennego w mediach. W swoich publikacjach duży nacisk kładzie na kwestie związane z ukazaniem dziecka w medialnym świecie oraz tego, jak jest ono postrzegane w podręcznikach szkolnych.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie