Beata Łaciak, Kwestie społeczne w Polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Aleksandra Drapińska

Abstrakt


Książka pod tytułem Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych - prezentacje  i odbiór. Analiza socjologiczna jest dziełem profesor Uniwersytetu Warszawskiego Beaty Łaciak, która w swoich publikacjach porusza kwestie związane z obyczajowością, a także mediami  i dzieciństwem. Autorka uczestniczyła dotąd w wielu programach badawczych związanych  z polityką rodzinną, prawami dziecka, korupcją, społecznościami lokalnymi czy władzą. Ma na koncie kilkanaście artykułów oraz książek, które poruszają tematykę związaną z wizerunkiem miłości, dzieciństwa, macierzyństwa, obyczajowości i życia codziennego w mediach. W swoich publikacjach duży nacisk kładzie na kwestie związane z ukazaniem dziecka w medialnym świecie oraz tego, jak jest ono postrzegane w podręcznikach szkolnych.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.