Statystyka społeczna, red. Tomasz Panek, wydanie 2., PWE, Warszawa 2014

Andrzej Ochocki

Abstrakt


W 2014 roku ukazało się drugie, zmienione wydanie podręcznika pt. Statystyka społeczna,  w którym zaprezentowano ilościowe metody analizy ważnych procesów i kwestii społecznych: zastępowalności pokoleń, aktywności ekonomicznej ludności, zdrowia publicznego, edukacji, konsumpcji, jakości życia, gospodarowania czasem, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Książkę otwierają dwa rozdziały: pierwszy, poświęcony metodologii statystycznych badań zjawisk społecznych oraz drugi, omawiający wybrane badania w sferze społecznej zrealizowane w ramach statystyki publicznej w Polsce. W ostatnim rozdziale przedstawiono metody oceny polityki społecznej państwa. Są to podstawowe obszary statystyki społecznej. Niemniej jednak pożytecznym uzupełnieniem w kolejnym wydaniu podręcznika byłaby jeszcze problematyka funkcjonowania  instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz politycznych wyborów obywateli. Te sfery życia społecznego mają również kluczowe znaczenie dla spójności społeczeństwa.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.