Magdalena Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.

Agnieszka Skowrońska

Abstrakt


Design jest elementem kultury o szerokim zasięgu i dużej sile oddziaływania społecznego. Pojęcie to ma związek z wieloma aspektami otaczającej nas rzeczywistości. Za przykład może posłużyć sztuka, architektura, moda i przemysł. Nawet osoby niezainteresowane designem mają kontakt z tą dziedziną kultury na co dzień. W każdym obszarze życia społecznego można zauważyć wzrost zainteresowania problematyką designu. To właśnie za sprawą tego ostatniego tworzy się oraz ciągle ulepsza otoczenie człowieka. Przyczynia się on jednak także do bezrefleksyjnej konsumpcji i bezmyślnego spędzania czasu wolnego

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.