Data publikacji : 2019-03-08

Magdalena Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.

Agnieszka SkowrońskaDział: Recenzje

Abstrakt

Design jest elementem kultury o szerokim zasięgu i dużej sile oddziaływania społecznego. Pojęcie to ma związek z wieloma aspektami otaczającej nas rzeczywistości. Za przykład może posłużyć sztuka, architektura, moda i przemysł. Nawet osoby niezainteresowane designem mają kontakt z tą dziedziną kultury na co dzień. W każdym obszarze życia społecznego można zauważyć wzrost zainteresowania problematyką designu. To właśnie za sprawą tego ostatniego tworzy się oraz ciągle ulepsza otoczenie człowieka. Przyczynia się on jednak także do bezrefleksyjnej konsumpcji i bezmyślnego spędzania czasu wolnego

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie