Data publikacji : 2019-03-08

Seth Godin, Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa, tłum. M. Witkawska, Gliwice 2013

Anna StrzemeckaDział: Recenzje

Abstrakt

Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa – już sam tytuł intryguje  i zachęca do przeczytania tej książki, która z socjologicznego punktu widzenia porusza istotną dla współczesnego świata problematykę. Autorem jest Seth Godin, amerykański autor zajmujący się marketingiem i zarazem bloger, przedsiębiorca oraz założyciel jednego z najpopularniejszych serwisów w Stanach Zjednoczonych (Squidoo.com). W książce została poruszona kwestia organizowania się ludzi w tzw. plemiona, gdzie wybierany jest lider, który z racji zajmowanej pozycji uzależnia się od władzy. Autor wspomina również o zanikaniu masowości i na nowo definiuje „normalność”, określając ją jako współczesne dziwactwo, które wiąże się z możliwością dokonywania wyboru/wyborów. Ludzie świadomie decydują o byciu dziwnym, o pewnym odchyleniu od normalności, oczekując w zamian zrozumienia, szacunku i akceptacji przede wszystkim ze strony liderów danego plemienia. Wraz z większą swobodą wyboru zaczęła zanikać masowość. Godin wyróżnił cztery siły napędowe dziwactwa, na które składają się następujące czynniki: po pierwsze, twórczość ulega wzmocnieniu; po drugie, dzięki bogactwu możemy robić co chcemy, a chcemy być dziwni; po trzecie, marketing znacznie lepiej sobie radzi z docieraniem do dziwnych i, po czwarte, w plemionach kontakty są lepsze.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie