Data publikacji : 2020-11-30

Wielokulturowość jako aspekt organizacyjny międzynarodowej współpracy rozwojowej w Unii Europejskiej. Szanse i bariery

Mirosław MatosekDariusz ProkopowiczDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zarysowano kulturowy kontekst rozwoju społecznego i gospodarczego w Unii Europejskiej. Przedstawiono kulturową mozaikę Europy, postawy i zachowania organizacyjne. Przykłady międzynarodowych zespołów funkcjonujących na wszystkich szczeblach organizacji dowodzą, że różnorodność jest stymulatorem rozwoju, umożliwiającym powstawanie innowacji technicznych i społecznych. Dylematy kulturowe mogą być też barierą utrudniającą współdziałanie. Wiedza o partnerach i wrażliwość kulturowa są przydatne w każdym wymiarze transgranicznej współpracy.

Słowa kluczowe

wielokulturowość ; Unia Europejska ; kryzys imigracyjny ; kultura ; współpraca międzynarodowa ; globalizacja ; imigranci ; kultury narodowe ; kultura europejska ; kultura muzułmańska ; zarządzanie organizacjami


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Matosek, M., & Prokopowicz, D. (2020). Wielokulturowość jako aspekt organizacyjny międzynarodowej współpracy rozwojowej w Unii Europejskiej. Szanse i bariery. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 29-40. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7311

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie