Data publikacji : 2020-11-30

Życie rodzinne i zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy – komunikat z badań

Martyna KawińskaDział: Raporty z badań

Abstrakt

W 2017 r. zespół badawczy Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości przeprowadził reprezentatywne badanie pielęgniarek i pielęgniarzy. W badaniu wzięło udział 1627 respondentów, reprezentujących podmioty lecznicze lub zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych z szesnastu województw w kraju, zróżnicowanych pod względem najważniejszych cech społeczno-demograficznych. Dane zgromadzono za pomocą techniki CAWI w wariancie bezpośredniego kontaktu z respondentem, przy komputerowym zapisie wskazań w postaci elektronicznej ankiety samozwrotnej. Celem badania była analiza postaw respondentów wobec pracy, religii i rodziny w odniesieniu do społecznej i ekonomicznej rzeczywistości.

Słowa kluczowe

pomiar ; badanie ; pielęgniarka ; praca ; życie rodzinne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kawińska, M. (2020). Życie rodzinne i zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy – komunikat z badań. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 41-47. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7321

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie