Data publikacji : 2020-11-30

Jubileusz dziesięciolecia zespołu Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) – szkoły doskonalenia empirycznej socjologii

Marcin ChoczyńskiDział: Sprawozdania

Abstrakt

Truizmem jest twierdzenie o potrzebie kształcenia praktycznego w naukach społecznych. To właśnie poprzez wymiar badawczy nauki te rozwijają się i na bieżąco pozwalają odnotowywać aktualny stan rzeczy. Stąd wynika konieczność podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w środowisku akademickim, które ukierunkują aktywność poznawczą właśnie na rozwijanie empirii, oczywiście w oparciu o podbudowę teoretyczną. Wymiar badawczy świadczy ponadto o potencjale rozwojowym określonych rodzajów nauki, rozszerzając przy tym horyzonty poznania o nowe obszary.
Wymóg rozwijania badań empirycznych stanowi również jeden z wymogów formalnych określonych przez władze ministerialne. Konstytucja dla nauki, dokument ogólny porządkujący rozproszone dotąd dziedziny akademickie, określa szanse rozwojowe nauki polskiej właśnie w działalności badawczej.
Nadchodzący w 2019 r. jubileusz dziesięciolecia działalności Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) wydaje się więc dobrym momentem do poczynienia pierwszych podsumowań dorobku naukowego inicjatywy badawczej podjętej przez środowisko socjologów wywodzące się z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Choczyński, M. (2020). Jubileusz dziesięciolecia zespołu Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) – szkoły doskonalenia empirycznej socjologii. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 61-67. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7324

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie