Data publikacji : 2021-04-14

Modern quasi-religious beliefs: on the border between sacred and secular

Yaroslav YuvsechkoDział: Artykuły

Abstrakt

The paper deals with actual problem of current stage of religious sphere’s development – the emergence and vigorous activity of movements and organizations that can be characterized as quasi-religious. We research the characteristics of quasi-religions as the separate phenomena that operate mainly in the form of secular organizations and that try to transform the identity of its members in their desired direction. It is emphasized that the concepts of quasi-religious and pseudo-religious beliefs are not identical and require of separate religious studies research. But it can be considered that common to both phenomena is only their arising at the boundaries between sacred and secular. The paper presents a review of quasi-religious concepts – from Tillich to Greil, as well as a description of quasi-religious practices and quasi-religious movements.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Yuvsechko, Y. (2021). Modern quasi-religious beliefs: on the border between sacred and secular. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 25(2), 45-50. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/8521

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie