Data publikacji : 2021-04-19

Volume editorial

Sławomir H. ZarębaMarcin ChoczyńskiDział: Artykuły

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zaręba, S. H., & Choczyński, M. (2021). Volume editorial. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 25(2), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/9045

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie