Opublikowane: 2022-01-14

Cyganie (Romowie) a ich historia. Mitologia „wiecznej” wędrówki (zarys problemu)

Tomasz Koper
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ucs.2021.27.1.04

Abstrakt

Artykuł omawia w kontekstach historycznych zagadnienia związane z nomadyzmem Cyganów. Punktem wyjścia jest założenie o istnieniu mitologicznego sposobu myślenia o ich wędrówkach (nomadyzmie, półnomadyzmie). Utrwalił się on zarówno w myśleniu większościowym, jak i w percepcji samych Cyganów. Przykładami opisanymi w artykule są postawy określonych państw i polityka realizowana wobec Romów. Autor przedstawił również sposoby poruszania się Cyganów po drogach Europy.

Słowa kluczowe:

koczowniczy (półkoczowniczy), Cyganie, historia, represje, mitologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Koper, T. (2022). Cyganie (Romowie) a ich historia. Mitologia „wiecznej” wędrówki (zarys problemu). Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 27(1), 27–36. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.27.1.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.