Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Archer, Margaret S.

B

Bakalarski, Krzysztof, Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Baniak, Józef, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Baniak, Józef, Instytut Socjologii UAM
Baraniak, Barbara, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Barbasiewicz, Olga, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Barska, Anna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski
Barszcz, Patryk, Instytut Socjologii UKSW
Bartosiewicz-Niziołek, Monika, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Bartoszewicz, Monika Gabriela, VISTULA University / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Centre for the Thought of John Paul II / Centrum Myśli Jana Pawła II
Bojanowska, Elżbieta
Bożewicz, Marta, Instytut Socjologii UW
Bujkowska, Emilia, Absolwentka Instytutu Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bukalska, Izabela, Instytut Socjologii UKSW

C

Choczyński, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Czeladko, Robert, Wydział Teologiczny UKSW

D

Drapińska, Aleksandra
Dubrawska, Magdalena, Instytut Socjologii UKSW

G

Gac, Karol, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Galas, Barbara, UKSW
Garstka, Ewa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

H

Hermann, Claudine, European Platform of Women Scientists

J

Jabłoński, Arkadiusz, Instytut Socjologii KUL
Jaskuła, Sylwia, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Jurek, Krzysztof, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

K

Kasperek, Andrzej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kawińska, Martyna, Instytut Socjologii, UKSW
Kawińska, Martyna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kawińska, Martyna
Kleszczewska, Joanna, Instytut Socjologii UKSW
Klimski, Wojciech, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Konieczny, Mariusz, Instytut Leksykografii KUL
Korczyński, Tomasz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Korporowicz, Leszek, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Kotowska-Wójcik, Olga, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie
Kozioł, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krupnik, Seweryn, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Krycki, Mateusz, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ksionek-Durukan, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Ksiontek, Anna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kurtyka-Chałas, Justyna
Kurtyka-Chałas, Justyna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

L

Lendzion, Kinga, Instytut Socjologii UKSW
Leonarska, Dorota, Instytut Socjologii UKSW
Leszczyńska, Joanna M., Instytut Socjologii UKSW
Linek, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Linek, Anna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lisak OP, Marcin, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Institute of Religious Sciences of St Thomas, Kiev, Ukraine
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Luty-Michalak, Marta
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii UKSW
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie

M

Marcinkiewicz, Stefan M., Katedra Socjologii UWM
Marcyński SAC, Krzysztof, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW
Mariański, Janusz, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Mariański, Janusz, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mariański, Janusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Mariański, Janusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Markocka, Magdalena, Instytut Socjologii UKSW
Maślanka, Tomasz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Matuszewski, Paweł, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Mazan, Teresa, Instytut Socjologii UKSW
Mielicka-Pawłowska, Halina, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mielicka-Pawłowska, Halina, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK
Miszczak, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Molenda, Milena
Młynarska-Jurczuk, Agata, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

O

Ochocki, Andrzej
Ochocki, Anndrzej, Instytut Socjologii UKSW
Okarma, Joanna, socjolog rodziny
Okrasa, Włodzimierz, Instytut Socjologii UKSW
Opatrný, Michal, University of South Bohemia in České Budějovice
Organek, Luiza, Instytut Socjologii UW
Orzoł, Julita

P

Pepłowski, Konrad, Instytut Socjologii UKSW
Pląsek, Rafał, Instytut Studiów Politycznych PAN
Porębska-Maciołek, Barbara, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Potasińska, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Prokopowicz, Dariusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prokopowicz, Dariusz, Instytut Socjologii UKSW
Przybyłek, Zbigniew, Instytut Socjologii UKSW

R

Rozalska, Agata, Instytut Socjologii UKSW
Rozalska, Agata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Rozalska, Agata, Instytut Socjologii UKS

S

Sadowski, Ryszard F., Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Sharma, Madi, President of EESC Committee On European Instruments for Human Rights and Democracy MADI Group
Sieradzki, Piotr, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara

Š

Škoda, Miroslav

S

Skowrońska, Agnieszka

Ś

Śledzińska, Klaudia, Instytut Socjologii UKSW
Śledzińska, Klaudia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

S

Sroczyńsk, Maria, Instytut Socjologii UKSW
Sroczyńska, Maria, Instytut Socjologii UKSW
Sroczyńska, Maria, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Sroczyńska, Maria, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Stachowska, Ewa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
Strzemecka, Anna
Szafrański, Adam A., Katedra Socjologii Kultury i Religii Instytut Socjologii KUL
Szauer, ks. Remigiusz, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
Szymczycha, Mateusz, Szkoła Nauk Społecznych PAN

T

Teper-Solarz, Zuzanna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Truszkowska, Joanna, Instytut Socjologii UKSW

U

Uklańska, Katarzyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Urbańska, Magda, Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Rzeszowski

W

Wargacki, Stanisław A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Weryński, Piotr, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Wielecki, Krzysztof, Instytut Socjologii UKSW
Wielecki, Krzysztof, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wierzbicki, Ks. Alfred Marek, KUL
Wiśniewski, Rafał, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wiśniewski, Rafał, Instytut Socjologii UKSW
Wójcik, Wiesław, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
Wolszczak, Ewelina, Business Development Director “Gamfi”
Wołk, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wołk, Agnieszka, Instytut Socjologii UKSW
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii UKSW
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wysocki, Ks. Artur, Instytut Socjologii UKSW

Z

Zalewska, Sabina
Zaręba, Sławomir H., Instytut Socjologii UKSW
Zarzecki, Marcin, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zarzecki, Marcin, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zarzecki, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Zarzecki, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Zduniak, Agnieszka, Katedra Socjologii UWM
Zenderowski, Radosław, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zych, Mateusz, 05 Sigma R&D

Ł

Łodzińska, Jolanta, Instytut Socjologii UKSW
Łukaszewski, Bartosz, UKSW, Fundacja „Naszym Dzieciom”
Łyszczarz, Michał, Katedra Socjologii UWM