Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Marcinkiewicz, Stefan M., Katedra Socjologii UWM
Marcyński SAC, Krzysztof, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW
Mariański, Janusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mariański, Janusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Mariański, Janusz, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mariański, Janusz, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Markocka, Magdalena, Instytut Socjologii UKSW
Maślanka, Tomasz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Matuszewski, Paweł, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Mazan, Teresa, Instytut Socjologii UKSW
Mielicka-Pawłowska, Halina, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK
Mielicka-Pawłowska, Halina, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Miszczak, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Molenda, Milena
Młynarska-Jurczuk, Agata, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie