Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

W

Wargacki, Stanisław A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Weryński, Piotr, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Wielecki, Krzysztof, Instytut Socjologii UKSW
Wielecki, Krzysztof, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wierzbicki, Ks. Alfred Marek, KUL
Wiśniewski, Rafał, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wiśniewski, Rafał, Instytut Socjologii UKSW
Wójcik, Wiesław, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
Wolszczak, Ewelina, Business Development Director “Gamfi”
Wołk, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wołk, Agnieszka, Instytut Socjologii UKSW
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii UKSW
Wysocki, Ks. Artur, Instytut Socjologii UKSW