Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNA:
prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk (WNH UKSW)

ZASTĘPCA REDAKTORA:
dr Anna Wiśnicka (WNH UKSW)

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
prof. Alessandro Amenta (Università di Roma Tor Vergata)
prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda (WNH UKSW)
prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser  (WNH UKSW)
dr Robert Birkholc (ILP UW)
dr Marina Ludwigs (Uniwersity of Stockholm)
dr Agnieszka Smaga  (WNH UKSW)
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna  (WNH UKSW)

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Dorota Dąbrowska, WNH UKSW

ASYSTENT SEKRETARZA REDAKCJI:
dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska, WNH UKSW

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP